Milićević - Miličević: Treba dvosmjeran proces saradnje s Vladom Srpske

Nakon sastanka načelnika opštine Šamac i Teslić novinarima je rečeno da je jedna od ključnih tema bila saradnja privrednika i poboljšanje poslovnog okruženja u opštini Šamac, imajući u vidu dosadašnja uspješna iskustva koja ima opština Teslić u smislu  dobivanja BFC sertifikata koji bi pomogao za uspostavljanje povoljnijeg poslovnog okruženja na području opštine Šamac.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da će se o ovoj temi baviti u narednim mjesecima, te da očekuje apsolutnu pomoć  i podršku opštine Teslić i njenog tima koji će raditi zajedno sa predstavnicima opštine Šamac kako bi aplicirali na projekat.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević kaže da je Teslić dobar primjer opštine i da svoja iskustva žele da prenesu  i na opštinu Šamac kako bi lakše završili proceduru oko dobivanja BFC sertifikata za povoljno poslovno okruženje.

„Prva smo opština u RS koja je nosilac ovog sertifikata, imamo tim ljudi koji na tome svakodnevno radi , napravili smo resertifikaciju. Bitno je da opština Šamac bude jedna iz porodice onih koji imaju sertifikat,  jer im otvara velike mogućnosti u komunikaciji  sa domaćim i sa stranim investitorom jednu vrstu privrednog marketinga koju sami nebi mogli nikada napraviti. Radićemo u narednom periodu i tim iz Teslića će biti na raspolaganju opštini Šamac", kaže Miličević.

Načelnici su razgovarali i o drugim temama pa su se dotakli i predstojeće Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske u kontekstu rješavanja brojnih nagomilanih problema u odnosu između aktuelnih načelnika i aktuenih skupštinskih većina.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da su zajedničkog mišljenja da Zakon o lokalnoj samoupravi treba nadograđivati, ali samo u pravcu da se ne oduzimaju nadležnosti aktuelnim načelnicima i gradonačelnicima.

„U  sadašnjem Zakonu o lokalnoj samoupravi već imamo rješenje, ali ga treba dodatno dopuniti, a tiče se da u slučaju opoziva načelnika treba dodati klauzulu u kojoj treba da stoji da se u tom slučaju raspuštaju i Skupštine", kaže Milićević, dodajući da kroz poboljšanje Zakona uvedu i dodatnu odgovornost Skupštine i odbornika i da bi se samo na takav način otkočio jedan proces nefunkcionisanja lokalnih samouprava.

On je naveo da broj zaposlenih u lokalnim samoupravama nije ujednačen i da broj stanovnika ne može biti jedini kriterijum kada je riječ o broju zaposlenih u opštinskim upravama, da takvih slučajeva nema ni u okruženju pa nebi trebalo biti ni u Republici Srpskoj.

Milićević kaže da je stalni problem značajnija potreba za većom podrškom Vlade Republike Srpske lokalnim zajednicama u kojima načelnici nisu izabrani po volji Vlade, te da očekuje podršku o tome i šireg kruga načelnika i gradonačelnika u Republici Srpskoj.

„Mislim da građani RS imaju pravo u skladu i sa Evropskom poveljom i u skladu sa slobodno izraženom voljom birati  svoje načelnika, odnosno gradonačelnike i da oni budu uvažavani od strane Vlade Republike Srpske kada je riječ o krupnim infrastrukturnim projektima, jer je potpuno netransparentan proces objavljivanja javnih poziva za velike infrastrukturne projekte u lokalnim zajednicama", kazao je on.

Milićević navodi da je prisutna i politika dvostrukog aršina.

"Imate situaciju da vlast obilazi Republiku Srpsku dijeli po nekih 10, 15 miliona maraka od strane jednog ili dva čovjeka, a ostale lokalne zajednice nisu ni upućene o tim javnim pozivima i o sredstvima koja su potrebna", kaže Milićević.

On dodaje da je to u direktnoj suprotnosti sa Evropskom poveljom, da je u suprotnosti sa demokratijom i lokalnim izborima koji se sprovode i poručuje da mora biti malo više uvažavanja i jedan dvosmjeran proces saradnje sa Vladom Republike Srpske.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević ističe da većinu lokalnih zajednica muče isti problemi, a to je  aktuelna situacija oko pandemije sa korona virusom  i mjerama koje lokalni štabovi donose na nivou svojih lokalnih zajednica, te je zajednički zaključak  da je  velika odgovornost prebačena na lokalne zajednice da se restriktivnije mjere donose na lokalnim nivoima  ovisno od epidemioloških situacija u pojedinim lokalnim zajednicama.

"Mjere moraju biti ujednačene sa samog vrha, jednog i drugog entiteta pogotovo kada su u pitanju lokalne zajednice koje se nalaze na međuentiteskim linijama,  jer su tu potpuno drugačije mjere. Nisu jasno definisani kriteriji prema kojima bi neka lokalna zajednica  donijela restriktivnije mjere. Potrebni su jednistveni kriteriji to ima nekog smisla", kaže Miličević.

On kaže da je  problem nedovoljan broj vakcina, jer vakcine u lokalnim zajednicama preko lokalnih domova zdravlja dolaze na zahtjeve koji su veći realno od onog broja koji dođe u lokalne zajednice, te se neće postići bitan rezulat, a procenat vakcinisanosti će biti mali i neće moći uticati na kolektivni imunitet.

(BN)