Građani BiH najviše koriste beskontaktne kartice u super marketima

Tradicionalna studija o navikama i očekivanjima aktivnih korisnika kartica, Masterindex Bosna i Hercegovina, pokazala je da su beskontaktna plaćanja platnim karticama i mobilnim telefonima realnost za 84 odsto građana.

Masterindex istraživanje je takođe pokazalo da korisnici najčešće koriste brza i sigurna beskontaktna i mobilna plaćanja u supermarketima, čak 61 odsto, u prodavnicama odjeće, obuće i nakita oko 38 odsto, na benzinskim stanicama oko 34 odsto, lokalnim prehrambenim prodavnicama 25 odsto, drogerijama i parfimerijama 23 odsto, apotekama i privatnim zdravstvenim ustanovama 23 odsto, te za plaćanje računa u bankama 21 odsto.

Kao glavnu prednost beskontaktnih plaćanja, 70 odsto ispitanika ističe da su ona brža i jednostavnija od drugih platnih metoda, a ukazali su i na više aspekata njihove sigurnosti – počevši od toga da kartica / telefon sve vrijeme ostaje u ruci korisnika, tvrdi 32 odsto ispitanika, preko sigurnosnih tehnologija koje su primijenjene do činjenice da beskontaktna plaćanja smanjuju zdravstvene rizike.

Kada je riječ o iznosima koji se plaćaju beskontaktno, studija pokazuje da su iznosi do 60 KM, za koje nije potrebna identifikacija korisnika zastupljeniji u odnosu na iznose preko te cifre koji se takođe mogu platiti prislanjanjem kartice ili mobilnog telefona sa unošenjem PIN koda. Kada su iznosi do 60 KM u pitanju, beskontaktna plaćanja su korištenija od kartičnih plaćanja  što je još jedan pokazatelj sve veće popularnosti ove platne metode.

“Rezulatati MasterIndex istraživanja dobar su pokazatelj šta su i kakva su očekivanja korisnika kartica i put kojim treba da ide dalji razvoj kartičarskih usluga. Kontinuirano se u samom vrhu upotrebe kartica provlačila želja da se plaćanje obavlja i na pijacama što smo nedavno omogućili na tržištu Srbije u saradnji sa našim partnerima. Ovo je dobar primjer iz susjedstva, a naša želja je da se ta praksa prenese i na tržište BiH.  Ne treba izgubiti iz vida ni to da je bezgotovisko plaćanje na pijaci i dalje opcija koja je dostupna samo u naprednijim bezgotoviskim društvima koja pokazuju snažnu orjentaciju ka digitalizaciji, a sve to kako bismo osigurali slobodu izbora načina kojim ćete platiti”, izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

Razvoj beskontaktne tehnologije postavio je osnovu za uvođenje mobilnih plaćanja i mobilnih novčanika, kako kroz razvoj platne infrastrukture, tako i kroz građenje korisničkih navika. Plaćanja putem mobilnih novčanika, odnosno beskontaktna plaćanja mobilnim telefonom iz aplikacije u kojoj se nalazi digitalizovana platna kartica, predstavljaju opciju za koju je zainteresovana gotovo jedna trećina MasterIndex ispitanika. Mobilno plaćanje sa jedne kartice na drugu izbor je za 32 odsto ispitanika. Prenos sredstava putem broja mobilnog telefona opcija je za 34%, dok je za registrovanje, odnosno čuvanja kartice kod trgovca ili u mobilnoj aplikacija rješenje za 25 odsto ispitanika, a zainteresiranost za  instant plaćanja skeniranjem QR koda je 24 odsto.

Dalji razvoj navika mobilnih plaćanja kompanija Mastercard stimulisaće i kroz organizaciju dodatnih pogodnosti i posebnih programa kao što je keš-bek, odnosno povrat sredstava.