Pročitajte spisak dobitnika priznanja "Kapetan Miša Anastasijević"

Media Invent Novi Sad,Novosadski Univerzitet i Privredna komora Vojvodine,zajedno sa PKRepublike Srpske i Opštinom Derventa kao neposrednim domaćinom,  organizuju u Derventi 9. jula u Centru za kulturu Derventa dodjelu priznanja "Kapetan Miša Anastasijević".

Svečanost će biti održana u 14,00 časova.

Ocenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva organizuje u okviru projekta "Put ka vrhu", koji je nastao  prije 19 godina, sa osnovnom idejom  afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije.

Priznanje će biti dodijeljeno za istaknunte  privredne i društvene subjekte  sa područja  Posavine i centralnog dijela RS  (ukupno 24 priznanja).

Odluku o dodijeli priznanja donio je Žiri, kojim predsjedava prof. Radovan Pejanović,sa Univerziteta u Novom Sadu ,a koga čine istaknuti privrednici, novinari, profesori. Ustanovljeno priznanje (Plaketa i Zlatnik sa likom Kapetana Miše) umjetničko je djelo Ljubiše Mančića, akademskog vajara iz Beograda.                                                                                                    

Nagrađeni su: / Izvor organizatori izbora i manifestacije/. 

- EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari doo,direktor Savo Mirković

 Za unapređenje privrednog ambijenta Republike  Srpske i BiH

 - Opština Modriča,načelnik Mladen Krekić   

Za afirmaciju preduzetničke  kulture i strategiju razvoja

- Murvet Bajraktarević,vlasnik kompanije „MBA“ Doboj-Tešanj, Uspešan preduzetnik u Regionu

 - HI „Destilacija“a.d. Teslić,direktor  Zoran Škrebić, Za tradiciju i kontinuitet u poslovanju

- Ivana Stjepanović,vlasnica „BOSNIA GROWS ORGANIC“ Derventa, Naj žena u biznisu Regiona      

 - „Interlignum“doo Teslić,direktor Stojko Petković, Za primenu novih tehnologija i standarda

  - „Proda mont“ doo Doboj,direktor Goran Prodić, Lider konkurentnosti i održivog razvoja

- „Novoprom“,Modriča, direktor i vlasnik Novak Ilić, Za tržišnu pozicioniranost i međuarodne standarde u poslovanju

- Rankica Panić, vlasnica „Premier“ doo Doboj, Uspešna žena preduzetnik

- „Kojo komerc doo“Modriča,vlasnik Konstantin Lazarevic, Najbolji porodični biznis u Regionu

  - “Perutnina Ptuj S“,doo Povelič,Srbac, Za inovativnost i kvalitet proizvodnje

- Borislav Rakić,načelnik opštine Vukosavlje, Za doprinos razvoju lokalne samouprave

- Dušan Reljić,vlasnik kompanije „Fructa Trade“ Derventa, Za biznis planove i poslovnu viziju

- Dr Biljana Prstojević Zelinčević, načelnik psihijatrijskih odjeljenja, Bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča, za doprinos unapređenju zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj

 - “Sistem ecologica“, Sitneši, Srbac, direktorica Biljana Kokanović, Za korporativnu i društvenu odgovornost

- “Leburić Komerc“ doo,Prnjavor, direktor Milan Leburić, Naj brend u Regionu

- “Ribarstvo Marjanović“ doo Derventa,vlasnik Staniša Marjanović, Za prezentaciju povoljnog poslovnog okruženja Dervente

- Slavko Gojković, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, opštine  Vukosavlje, Za stručnost i profesionalizam u radu opštinske uprave

- ZTC „Banja Vrućica“ad Teslić,generalni direktor dr Dragan Bogdanić, Za unapređenje zdravlja i afirmaciju zdravog života i turizma

- Centar za kulturu Derventa,direktor Jelenko Živković, Za projekte u oblasti kulture

 - Omorika-PET doo, Velika Bukovica,direktor Dušan Bokan, Za kvalitet proizvoda i usluga

- „Export City“ Prnjavor, vlasnica i direktorica Mediha Turčinović, Najbolji poslovni partner u Regionu

- DOO Metalprom NB“ Derventa, direktor Petrislav Oro, Za kulturu preduzetničkog stvaralaštva

- Đurić-MBB doo,Velika Bukovica kod Doboja, Uspešan porodični biznis       

Posavske novosti