Put Teslić - Blatnica - Očauš ponovo prohodan

Put Teslić - Blatnica - Očauš ponovo je prohodan, jer je danas saniran prekid u mjestu Klam, do kojeg je došlo potkopavanjem saobraćajnice od strane nabujale Velike Usore.

Mašine koje je angažovala Opštinska uprava radile su neprekidno, kako bi se ponovo uspostavila putna komunikacija sa ovim dijelom opštine Teslić, a put je prohodan od 18 časova.

Tagovi: