Lukaču prijeti novčana kazna do 100.000 maraka

Postojanje zakonskog osnova za nadzor i snimanje javnih mjesta ne znači po automatizmu da će lični podaci građana biti obrađeni na zakonit način i da je njihova privatnost zagarantovana. Video nadzor predstavlja invazivan način obrade ličnih podataka i nesporno predstavlja ograničenje privatnosti kada se dešava na javnom mjestu.

Ovo za portal mojabanjaluka.info kažu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH povodom postavljanja sofisticiranih kamera sa softverom za detekciju i prepoznavanje lica. U Agenciji navode da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS obavezno da uradi adekvatnu procjenu neophodnosti postavljanja svake kamere.

„Ministarstvo je dužno da procijeni položaj i opseg snimanja, da utvrdi uslove za davanje podataka trećoj strani, vrijeme čuvanja snimaka. Odobrenje Agencije za postavljanje ovih kamera nije potrebno“, kazali su u Agenciji.

Advokat Jovana Kisin smatra da je zakonska obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova RS da na vidnom mjestu istakne obavještenje o video-nadzoru i kontakt putem kojeg se mogu dobiti pojedinosti o tom nadzoru.

„Ukoliko se ovo obavještenje ne može naći kraj postavljenog video-nadzora, MUP RS čini prekršaj za koji se može izreći novčana kazna u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM. Nisam primijetila ove table u Banjoj Luci“, istakla je Kisin.

Navedena odredba, dodaje ona, konkretnije propisuje obavezu, odnosno načelo javnosti u radu državnih organa. To načelo se, smatra Kisin, veoma često zloupotrebljava, pa su građani i ovaj put zatekli na desetine novih kamera za koje ne znaju ni čemu služe, niti koje lične podatke obrađuju, niti u koje svrhe se obrađuju.

„Ako su tačne informacije da novi sistem video-nadzora ima mogućnost prepoznavanja lica, MUP RS takođe postupa nezakonito, jer takav vid prikupljanja ličnih podataka nije propisan zakonom i sve dok se oblast softvera za prepoznavanje lica ne reguliše zakonski nijedan državni organ nema pravo da ga koristi i da na taj način obrađuje lične podatke građana“, istakla je Kisin.

Ona dodaje da je o ovome obavijestila Agenciju za zaštitu ličnih podataka.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova RS Mirna Miljanović za naš portal kaže da je MUP RS kod nadležne Agencije registrovano kao kontrolor za obradu ličnih podataka. Sama Agencija je, dodala je ona, prihvatila evidenciju zbirki koje vodi MUP RS među kojima je, između ostalog, i evidencija o vođenju sistema video nadzora.

Podsjećamo da MUP RS širom Srpske postavlja sofisticirane kamere sa softverom za detekciju i prepoznavanje lica i to na više lokacija.

G. Dakić

Tagovi: