Bisnode sertifikat – dodatna vrijednost vašeg uspjeha

Sertifikati, ukoliko imaju transparentnu i mjerljivu osnovu, i dodjeljeni su od strane validnih tijela koja imaju međunarodnu verifikaciju, daju izuzetnu vrijednost kompanijama koje ih posjeduju.

Isticanje ovakvih potvrda kvaliteta i održavanje kvaliteta prema njihovim standardima je podstrek za unaprjeđenje poslovanja kompanija i samim tim, generalno, ekonomije regije.

Jedan od takvih je i Bisnode sertifikat bonitetne izvrsnosti koji može unaprijediti poslovanje i poslužiti kao identifikacija dobrog poslovanja i potvrda sigurnog poslovnog partnera, zahvaljujući kojoj je lakše pronaći investitora, koja će omogućiti prepoznatljivost na domaćem i ino tržištu, kao garanciju kreditne sposobnost, i za direktnu promociju preduzeća.

Bisnode se drži standarda za kreiranje bonitetne ocjene i bonitetne izvrsnosti prema metodologiji čija vrijednost nije samo u količini, odnosno dubini podataka koju koristi, već i u činjenici da je ona ista za sve Evropske zemlje u kojima Bisnode djeluje, a njih je za sada 19.

 To znači da su nosioci Bisnode sertifikata bonitetne izvrsnosti ravnopravni sa evropskim poslovnim partnerima i da ih sertifikat kao takve i identifikuje.

Model ocjenjivanja bonitetne izvrsnosti uključuje širok spektar dostupnih informacija o kompaniji (ne samo finansijskih), već i blokade, tužbe, makroekonomske podatke, navike plaćanja, rizike vlasništva, itd.

U modelu ocjenjivanja odabrano je i uključeno 70 statistički značajnih varijabli, koje su podijeljene u četiri seta (modula), dok je analizirano preko 300 varijabli.

Bisnode sertifikat bonitetne izvrsnosti ne odražava samo sliku kompanije prema prošlogodišnjim finansijskim podacima, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji, uz napredne analitičke algoritme, ukazuju na vjerovatnoću uspjeha ili neuspjeha kompanije.

Status kompanije Bisnode kao vodeće evropske analitičko-bonitetne kuće potvrđuje i strateško partnerstvo sa američkom kompanijom “Dun & Bradstreet” koja obrađuje podatke za više od 265 miliona kompanija iz 240 zemalja.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti je prepoznat i priznat u svim državama gdje je Bisnode aktivno prisutan, posebno u zemljama Skandinavije gdje se koristi kao referenca kod tendera.

- Ulaganje u svoj posao i vraćanje dobiti radi razvoja i unapređenje posla glavno je i važno saznanje svih uspješnih preduzetnika, a za efikasno planiranje budućnosti trebaju vam znanje i informacije koje posjeduje Bisnode - kažu u ovoj analitičkoj kući.

Više informacija o njihovim uslugama se može dobiti na www.bisnode.ba/promocije/certifikat-bonitetne-izvrsnosti-aaa/, e-mail: [email protected] i na telefon 033 215 452.